فصل نهم: روانشناسی جنین

فصل نهم: روانشناسی جنین

حافظه و یادگیری در جنین

شنوایی در جنین

ابراز وجود و شخصیت در جنین

لبخند جنین

گریه جنین

تمایلات جنسی در جنین


/ 0 نظر / 5 بازدید