فصل دوم : انتخاب همسر

بخش دوم: انتخاب همسر

همسر و تاثیرات وراثت

انتخاب همسر،انتخاب یک مربی

کفویت در ازدواج

ابعاد کفویت

معیارهای انتخاب همسر

توجه به تناسبات سنی و جسمی

بهشت سازان

اهمیت فهم وشعور همسر

منع ازدواج با میگسار و بداخلاق 


/ 0 نظر / 4 بازدید